РОЗВИТОК ЗАГАЛЬНОЇ СИЛОВОЇ ВИТРИВАЛОСТІ НА ЗАНЯТТЯХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

У зв’язку з тим, що велика кількість студентів мають низький рівень фізичної підготовленості та багато порушень у стані здоров’я, потрібно шукати нові підходи до навчання на заняттях фізичної культури. Одна із таких спроб – на початку занять, по темі «гімнастика», починати з розвитку загальної силової витривалості. Загальна витривалість як рухова якість людини – це здатність …